Wat als…onze klanten nog beter leren kennen?


Elke onderneming wil weten hoe hun klant de samenwerking ervaren. Schriftelijke tevredenheidonderzoeken leiden echter vaak tot wisselend succes. Daarin staat meestal enkel informatie over de erg tevreden en de erg ontevreden klanten. De andere laten de vragenlijst links liggen.

Read More